Konsultverksamhet

Din konsult inom styrning, ledning och organisation i

Hälso- och sjukvårdsbranschen

Rådgivare och konsult inom

hälso- och sjukvårdsutveckling


Kompetensområden


•Prioriteringar på politisk och sjukvårdsadministrativ nivå

•Bevakning av utvecklingen inom hälso- och sjukvård på

   systemnivå

•Kunskapsstyrning på sjukvårdsregional nivå

 


Mångårig erfarenhet av ledning och styrning av hälso- och sjukvård

på olika nivåer, allt från avdelningsföreståndare till direktör i olika

positioner. Tidigare anställd vid Landstinget Dalarna som

hälso- och sjukvårdsplanerare med särskilt ansvar för

sjukvårdsregionala frågor.


 Gösta Andersson, ägare och konsult GBA konsult AB