Grupp Andersson

Din konsult inom styrning, ledning och organisation i

Hälso- och sjukvårdsbranschen


"Intressanta föreläsare och öppna reflektioner hjälper mig att utvecklas i min yrkesroll"


Nätverket Grupp Andersson GBA Konsult driver det välkända nätverket Grupp Andersson i form av seminarieserier med efterföljande öppna och reflekterande diskussioner. Seminarierna är öppna för alla som är  intresserade av styrnings- och ledningsfrågor oavsett nuvarande roll eller arbetsgivare. För mer information kontakta GBA Konsult. En av inspiratörerna till detta nätverk var professor Johan Calltorp som så tragiskt avled under september 2013. Hans generösa själ lever vidare i vårt nätverk.